Kuulostaako tämä tutulta?

 • Haluaisit tiimin ja yksilöiden ottavan enemmän vastuuta tekemisestä
 • Haluaisit jatkuvan kehittymisen ja oppimisen osaksi tiimin arkea
 • Haluat tiimin päivittävän teknisen osaamisensa nykypäivän tasolle

Beyond Agile - Tiimivalmennus

Työtapojen kehittämisestä kulttuurin muutokseen

Kate

Ohjelmistotyössä ihmiset on suurin investointi. Kate on tyypillisesti melko pieni.

Ohjelmistotiimin tuottamaa katetta voidaan koittaa nostaa joko taktisella, strategisella tai kulttuurisella fokuksella.

Investoinnit

Taktinen fokus

 • Työtapojen ja prosessien kehittäminen.
 • Ei vaadi ajattelun syvällistä muuttumista.
 • Parannuksia voidaan saada nopeasti aikaan.
 • Vaikutukset jäävät pieniksi.

Strateginen fokus

 • Keskitytään oikeiden asioiden tekemiseen.
 • Lähdetään liiketoiminnallisesta päämäärästä.
 • Valjastetaan tiimit kirkastamaan päämäärää.
 • Kommunikaatio ja yhteisen ymmärrys tärkeää.
 • Pidemmän aikavälin fokus.

Kulttuurinen fokus

 • Millainen toimija haluamme olla?
 • Jokainen organisaation jäsen valjastetaan rakentamaan uutta kulttuuria.
 • Vaatii pitkän aikavälin panostusta.
 • Kate voidaan moninkertaistaa, niin kuin esimerkit kuten Supercell ja 37Signals osoittavat.

Beyond Agile -valmennus

On luotu leipomaan ohjelmistotiimeistä itseorganisoituneita ja proaktiivisia softaliiketoimintatiimejä.

Asiakasymmärrys

valmennuksessa tiimi oppii näkemään toimintansa asiakkaan näkökulmasta. Tiimi oppii näkemään asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ja sen, kuinka organisaationne voi asiakasta parhaiten tukea.

Liiketoimintaymmärrys

Tiimi oppii ajattelemaan toimintaansa asiakkaan ja oman organisaation liiketoiminnan kannalta. Tiimistä tulee tärkeä osa liiketoimintanne kehittymistä.

Kokeilukulttuuri

Tiimi oppii kehittämään jatkuvasti parempia toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseksi kokeilujen avulla. Samalla se oppii pitämään jatkuvaa muutosta mahdollisuutena.

Miten käytännössä?

Yhdistelmä taktista, strategista ja kulttuurista fokusta

Lähdemme tiimin nykyisistä haasteista ja kehitysmahdollisuuksista. Fasilitointimme auttaa tiimiä työstämään näitä ja samalla kehittämään uutta tiimityöhön ja proaktiivisuuteen perustuvaa ajattelutapaa.

Pitkällä aikavälillä valmennuksessa opitut tavat muuttavat tiimin kulttuurin pysyvästi.

Kiinni tiimin käytännön työssä ja arjen haasteissa

Etenemme tiimin ja sen sponsorien asettamien prioriteettien mukaan. Valmennus on jatkuvaa, mutta viikoittain siihen käytetty aika on vain tunnin verran. Tiimi oppii ja kehittää toimintaansa oman työnsä ohessa, ei sen sijasta.

Jatkuva valmennus juurruttaa uudet tavat ja ajattelumallit

Suositeltu kesto valmennukselle on 4 - 6 kuukautta. Tässä ajassa valmennuksessa käytetyt toimintatavat saadaan mukautettua tiimin toimintaan niin, että niistä muodostuu tiimin uusia toimintatapoja. Samalla tiimi on kokenut yhdessä valmentajien kanssa niin paljon uutta, että tiimin ajattelutavalla on mahdollisuus muuttua aidosti.

Hinta

2 kk Beyond Agile -valmennusta yhdelle tiimille maksaa

4490€.

Hintaan lisätään ALV sekä matka- ja majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Hajautetuille tiimeille meillä on tarjolla räätälöity versio Beyond Agile -valmennuksesta. Kysy lisää!

Kyllä, haluan kuulla lisää!