Management 3.0 -valmennus

Organisaatioille, jotka haluavat menestyä globaalissa kilpailussa, jossa nopeimmat oppijat ja uusien liiketoimintamallien kehittäjät voittavat.

Avaintekijät menestykseen:

Proaktiiviset tiimit

Innostuneet tekijät

Startup-henkinen kulttuuri

Management 3.0 –valmennus päivittää osaamisen ja ajattelun sekä tukee muutoksen tekoa käytännössä kohti työn tulevaisuutta.


Seuraava M3.0 –valmennus alkaa 24.1.2018 Helsingissä

Tsekkaa hinnat ja varaa paikkasi!

Miksi proaktiiviset tiimit, miksi nyt?

Nopea mukautumiskyky on avain menestykseen.

Proaktiiviset tiimit mahdollistavat liiketoiminnan kasvattamisen ilman mukautumiskykyä kankeuttavien rakenteiden pystyttämistä.

Tekijöiden innostus ja koko organisaatiossa vallitseva startup-kulttuuri mahdollistavat hyvien tuloksien kääntämisen huippusuorituksiksi.

Edelläkävijät näyttävät tietä, mutta suuret massat eivät ole vielä liikahtaneet. Nyt on aika toimia, jos haluaa mukaan uuden työn etujoukkoon.


Kuinka Management 3.0 –valmennuksemme on otettu vastaan

Viimeisimmän valmennuksemme osallistuja-arvioiden keskiarvo oli 9,2 asteikolla 0-10.

Viimeisen vuoden aikana kaikkien Management 3.0 –valmennuksien osallistuja-arvioiden keskiarvo on 8,8.

Tämän vuoden valmennuksissa jokainen osallistuja on kehittänyt omaa organisaatiotaan ottamalla vähintään kaksi uutta toimintatapaa käyttöön valmennuksen aikana. Useimmat ovat tehneet huomattavasti enemmän kehityskokeiluita.


Miten saamme aikaan tuloksia

Kulttuurin muutokseen tarvitaan toki tietoa ja ymmärrystä uudesta työstä ja uusista tavoista järjestää työtä, mutta myös aidon halun luominen sekä ajatusten säännöllinen vahvistaminen on tärkeää.

Tälläinen kokonaisvaltainen lähestymistapa on myös M3.0 -valmennuksen työpajoissamme.

Osallistujat tuovat mukanaan haasteet omasta organisaatiostaan

Työpajojen alussa kerätään osallistujien teemaan liittyvät haasteet. Osallistujat valitsevat niistä yhdessä kaikista kiintoisimmat. Tämä lisää motivaatiota omaksua uusia asioita, sillä ne nivoutuvat näin osallistujien haasteisiin.

Puheenvuorot: Uusia ajatuksia, oivalluksia, käytäntöjä

Ytimekkäissä puheenvuoroissamme annamme uusia oivalluksia työn organisoimisesta ja johtamisesta, esittelemme käytäntöjä näiden viemiseen arkeen sekä kerromme edelläkävijäorganisaatioiden kokemuksista.

Pelejä ja harjoituksia

Pelit ja harjoitukset ovat tärkeä osa työpajoja. Ne antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ajatuksia ja käytäntöjä yhdessä. Samalla kynnys hyödyntää esiteltyjä käytäntöjä omassa työkontekstissa alenee.

Mielenkiintoisia vieraspuhujia

Kutsumme työpajaan vieraspuhujia kertomaan työpajan teemoista omasta näkökulmastaan. Sellaisesta, jotka nostavat työpajan tasoa ja antia entisestään. Julkistamme vieraspuhujat yksi kerrallaan hyvissä ajoin ennen valmennuksen alkua. Yksi edellisen Management 3.0 –työpajan vieraspuhujista oli Ylen kehityspäällikkö Mirette Kangas (kuvassa).

Koulutuksista kohti jatkuvaa oppimista ja käytäntöön soveltamista

 • Todellinen oppiminen vaatii soveltamista arkikontekstiin
 • Usein organisaatioiden jäsenten koulutuksissa ja työpajoissa oppimat uudet asiat jäävät hyödyntämättä
 • Syvällinen oppiminen vaatii käytännön kokemuksia
 • Opitut asiat eivät useinkaan sovi suoraan työkontekstiin
 • Soveltaminen käytäntöön vaatii usein reflektiota

Yrityksen avainhenkilöille kohdennettu Management 3.0 -valmennus tarjoaa paremmat edellytykset jatkuvasti oppivan ja kehittyvän organisaation rakentamiseen kuin perinteiset 2 päivän koulutukset.


M3.0 –valmennuksen rakenne

M3.0 - valmennuskonseptimme on sarja puolen päivän työpajoja, joiden välissä on 3 viikkoa aikaa.

Työpajojen välissä pidämme yhteyttä viikottaisin online - check-inein.

Työpajojen teemat

Työpaja 1
 • Uusi työ, uudet organisaatiot
 • Energize people: Innostus ja sitoutuminen
Työpaja 2
 • Kompleksisuusajattelu
 • Empower teams: Proaktiivisuus, vapaus ja vastuu
Työpaja 3
 • Align constraints: Yhteinen päämäärä
 • Grow Structure: Yhteistyötä tukevat joustavat rakenteet
Työpaja 4
 • Develop competence: Yksilöiden ja tiimien oppimisen tukeminen
 • Improve everything: Muutosvaikuttaminen ja jatkuva kehittyminen
Työpaja 5: Syventyminen valinnaisiin teemoihin

Viidennessä työpajassa poraudumme syvemmälle teemoihin, jotka eniten kiinnostavat valmennuksen osallistujia.


Management 3.0 –valmennuksestamme sanottua


Tahmaisista muutosprojekteista jatkuvaan kehittymiseen ja innostukseen

Perinteinen muutosjohtaminen ei ole tehokasta tietotyöorganisaatioissa. Tarvitaan uusi näkökulma muutokseen.


Management 3.0 -muutosvaikuttaminen

Lähtökohdat ja periaatteet

 • Johto auttaa organisaatiota yhteisen päämäärän ja tarkoituksen kirkastamisessa
 • Muutos on luonteva ja jatkuva osa tekemistä joka päivä
 • Parannukset toteutetaan kokeilujen kautta

Seuraukset ja tulokset

 • Jatkuvasti kouriintuntuvia parannuksia
 • Jaettu visio ja yhteiset toimintatavat
 • Muutos koetaan omaksi

Perinteinen muutosjohtaminen

Käytännöt ja keinot

 • Johto suunnittelee muutokset
 • Muutos jalkautetaan organisaatioon
 • Pyritään muuttamaan koko organisaatio kerralla

Seuraukset ja tulokset

 • De facto -toimintatavat eivät useinkaan muutu
 • Yhteinen ymmärrys uudesta tavasta toimia ei leviä (jalkautetaan, ei käsitetä)
 • Muutos ei tartu organisaatioon

Muutosvaikuttaminen kokeiluilla

Koko organisaatio ei voi muuttaa ajattelutapojaan kertalaakista. Tämän takia muutosta ei voida tehdä keskusjohtoisesti.

Tämän takia Management 3.0 -muutosvaikuttamisessa keskitytään kokeiluihin.


Aitoa muutosta kokeiluilla

 • Osallistujat tekevät kokeiluita omissa organisaatioissaan työpajojen välissä.
 • Kokeilut suunnitellaan työpajoissa.
 • Fasilitaattorimme tukevat tässä.
 • Esittelemme työpajoissa malleja eri teemoihin sopivista kokeiluista, joita osallistujat voivat käyttää hyväkseen kokeilunsa suunnittelussa.
 • Jokainen osallistuja saa toisesta osallistujasta vertaissparrausparin, jolta saa tukea kokeilujen suunnitteluun ja reflektoimiseen.

Paikka ja aika

Seuraava M3.0 –valmennus alkaa 24.1.2018 Helsingissä

Tsekkaa hinnat ja varaa paikkasi!

Kiinnostuitko? Täältä saat lisätietoa!

Innostaako sinua oppiminen inspiroivassa seurassa ja ympäristössä?

Haluaisitko päivittää tietosi ja taitosi tietotyön johtamisesta?

Haluaisitko tietää lisää siitä, mitä opit Management 3.0 -valmennuksessa?

Tilaa johdanto Management 3.0 -valmennukseen syöttämällä sähköpostiosoitteesi alle.