Hei, olen Ari-Pekka Lappi, monipuolinen kädet savessa softantekijä, jolta luonnistuu niin softa-arkkitehtuurit ja koodaaminen kuin myös tiimin vetäminen (esimerkiksi ScrumMasterina tai tekkiliidinä) ja työpajojen fasilitointi.

🔗
Lataa CV tästä

Kehittäjä tiimillesi?

Kaipaako tiimisi tai organisaatiosi ohjelmistokehityksessä:

  • Kouriintuntuvia tuloksia ja ratkaisuja ongelmiin säännöllisellä kadenssilla
  • Selkeyttä tuotebacklogin järjestämisessä ja viiteryhmien kanssa kommunikoinnissa
  • Selkeyttä tuotteen kokonaisarkkitehtuurissa ja teknisiin kehityskäytäntöihin
  • Syvää ja laaja-alaista teknistä osaamista tietokannoista frontend teknologoihin ja rajapinta ratkaisuihin (.NET, NodeJs ja JVM/Clojure stäkeillä)

Olen etsimässä itselleni seuraavaa työmaata. Ota yhteyttä, jos kaipaat tiimiisi koodaavaa arkkitehtiä, jolla on holistinen ote sovelluskehitykseen ja luovaan ongelman ratkaisuun.

Tekninen osaaminen

🔗
Lataa CV tästä

Minä tekkiliidinä

Ideaali pelipaikka on tekijänä, joka fasilitoi ongelmien ratkomista ja ratkaisun työstämistä konkreettiseksi suunnitelmiksi, ratkoo ongelmia itse kädet savessa ja auttaa muita onnistumaan valmentavassa roolissa.

Arkkitehtina ja tekkiliidinä jäsennän työni ja siihen liittyvät päätökset seuraavasti kolmeen alueeseen:

  1. Helpot asiat: Mitä teknologioita, kirjastoja ja menetelmiä käytetään? Mitä onnistuminen tarkoittaa? Lähtökohtaisesti jokaisen tulisi kyetä tämän tason arkkitehtuuria koskeviin päätökseen sekä keskustelemaan niistä muiden asian omistajien kanssa. Roolini tekkiliidinä on varmistaa, että päätökset tehdään ajallaan ja että päätöksentekoon osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ottavat tosiasiallisen vastuun valinnasta ja ovat siten onnistumisen keskiössä.
  2. Vaikeat päätökset: Miten toimitaan, kun tarpeet ovat ristiriidassa keskenään? Esimerkiksi suorituskyvyn parannus on pois varmatoimisuudesta tai vaarantaa aikataulun? Hyvä arkkitehtuuri on täynnä valintoja (trade-off). Roolini on tehdä nämä valinnat näkyviksi, ja varmistaa, että tehdyt valinnan ovat hyvin perusteltuja ja että niihin sitoudutaan.
  3. Pehmeät näkökulmat: Loogisella ja analyyttisellä ajattelulla pääsee pitkälle, mutta jos tavoitteena on valjastaa käyttöön koko tiimi potentiaali, ne eivät riitä. Tarvitaan pelisilmää tunnistaa, missä kukin haluaa loistaa ja kykyä antaa tilaa, jotta jokainen tiimissä pääsee loistamaan ja ylittämään itsensä. Vastaavaa herkkyyttä vaativat monien eri tiimien tavoitteiden, tarpeiden ja riippuvuuksien ymmärtäminen ja sovittaminen osaksi isompaa kuvaa. Vastoin kuin moni muu tekkiliidi ja arkkitehti, pidän pehmeää osa-aluetta keskeisenä osana onnistuneen hankkeen reseptiä erityisesti isoissa organisaatioissa.

Minä valmentavana johtajana ja Scrum Masterina

Ketterän sovelluskehitystyön johtajana ja Scrum masterina ajattelen, että roolini on toisaalta olla se voima ja energia, joka saa asiat liikkeelle, mutta ennen kaikkea se väliaine, jossa asiat virtaavat mahdollisimman kitkatta. Silloin kun onnistun tässä, asiat etenevät vaivattomasti omalla painollaan ja tuntuvat luontevilta.

Tunnen onnistuvani, kun näen konkreettisia tuloksia, ja saan myös muun tiimin intoilemaan niistä. Asiat on hyvin, siinä vaiheessa kun tiimiltä syntyy säännöllisellä tahdilla toimivia ratkaisuja kaikkein keskeisimpiin ongelmiin. Minulle tekkiliidinä ja Scrum Masterina on tärkeää, että jokainen sekä haluaa ottaa että käytännössä kykenee ottamaan vastuuta siitä, että tiimi osana laajempaa organisaatiota pääsee tavoitteisiinsa.

Parhaimmillaan prosessi ja organisaation rakenne tarjoavat riittävän selkeyden ja psykologisen turvallisuuden jokaiselle tiimissä, mutta samalla rajoittavat jokaisen tekemistä mahdollisimman vähän. Ketterän sovelluskehitystyön johtajana rooli on navigoida tiimiä ja organisaatiota kohti maailmaa, jossa näin on.

Voinko auttaa?

Ota yhteyttä niin jutellaan

Jos sait minusta sellaisen kuvan, että voisin auttaa jossain asiassa, niin ota yhteyttä: