Tuntuuko siltä, että huolet ydinliiketoiminnan kestävyydestä ja tekijöiden työtyytyväisyydestä ovat ristiriidassa keskenään?

Tuntuuko siltä, että ehkä koko organisaationne kapasiteetti ei ole täydessä hyötykäytössä ydinliiketoimintanne kannalta tärkeimpiin tavoitteisiinne?

Organisaation toiminnan kehittämiseen tarkoituksenmukaisemmaksi on hienovaraisempia työkaluja kuin organisaatiouudistus.

Flowan räätälöity organisaatiovalmennus sopii niin pk-yrityksen kuin isomman yrityksen yksikön tai osaston tarpeisiin.

Tavoitteet

Mitä seuraavista kaipaisit organisaatioosi?

 • Toimintatapojen ja organisaatiorakenteen kehittäminen ydinliiketoiminnan ja työtyytyväisyyden parantamiseksi
 • Yhteisen vision ja tavoitteiden kirkastaminen
 • Organisaation uusiutumiskyvyn ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen
 • Liiketoimintaketteryys: joustavuus jaa asiakasslähtöisyys liiketoiminnan kehittämiseksi

Toimintatapamme

Organisaatiovalmennuksemme on tavoitteellinen, syklinen ja joustavasti etenevä. Se suunnitellaan ja toteutetaan yhteiskehittelynä (co-creation) asiakkaiden edustajien kanssa.

Aloitus on kevyt ja käytännön organisaationkehitystyö alkaa välittömästi. Valmennusta ohjaa tiivis palautesykli, mikä antaa myös asiakkaalle näkyvyyttä ja välineet etenemisen ohjaamiseen.

Organisaatiovalmennuksen eteneminen

1. Tutustuminen ▿

Valmennuksemme alkaa molemminpuolisella tutustumisella. Valmentajamme kertoo toimintatavoistaan ja tutustuu organisaatioon.

Kyse ei ole raskaasta arviointiprosessista tai kokonaisvaltaisesta nykytilan mallintamisesta.

Valmentajamme keskustelee avainhenkilöiden kanssa ja osallistuu joihinkin organisaation rutiineihin tarkkailijana.

Näin saamme tarpeeksi tietoa tavoitteenasetusta ja ensimmäisen valmennussyklin toimia varten.

2. Tavoitteenasetus ▿

Valmennuksen aikaista tekemistä ohjaavat yhdessä asetetut tavoitteet.

Tavoitteet määritetään yhteisessä työpajassa. Työpajan osallistujakunta sovitaan valmennuksen laajuuden mukaan.

Tavoitteet kuvataan valmennuksen haluttuina vaikutuksina.

3. Valmennuksen eteneminen sykli kerrallaan ▿

Valmennuksen alussa sovitaan sopiva valmennuksen etenemissykli, esim. 4 viikkoa tai 2 kuukautta.

Valmennussyklin alussa valitaan tavoitteet nykyiselle syklille sekä tehdään kevyt suunnitelma valmennuksen toimista syklin ajaksi.

Tämän jälkeen alkaa varsinainen valmennustekeminen. Esimerkkejä tyypillisistä valmennuksen toimenpiteistä löydät alta otsikon Menetelmämme alta.

Suunnitelmia tarkennetaan ja hiotaan syklin aikana sitä mukaa kun valmennustekeminen opettaa meille lisää organisaatiosta.

4. Katselmus ▿

Valmennussykli päättyy katselmukseen, jossa käydään läpi valmennussyklin toimenpiteet, tulokset ja opit.

Tämä katselmus antaa myös mahdollisuuden säätää valmennusinvestointia seuraavalle syklille ja haluttaessa myös päättää valmennuksen tältä erää.


Menetelmämme

Lean Change Management

Organisaatiovalmennuksemme ammentaa paljon Lean Change Managementista. Sovellamme sitä niin, että valmennus on niin kevyt prosessi organisaation arjen rinnalla kuin mahdollista.

Lean Change Management on muutosjohtamisen lähestymistapa, joka yhdistää Lean-periaatteet ja käytännöt perinteiseen organisaatiomuutoksen hallintaan. Se korostaa joustavuutta, yhteistyötä ja kokeilujen käyttöä muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lean Change Management pyrkii luomaan ilmapiirin, jossa organisaation jäsenet ovat aktiivisesti mukana muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Se kannustaa iteratiivista lähestymistapaa, joka mahdollistaa nopean sopeutumisen muutostarpeisiin.

Lean Change Management tarjoaa välineitä ja menetelmiä, jotka auttavat organisaatioita saavuttamaan paremman tuloksen ja vaikuttavamman muutoksen hallinnan kautta.

Lean Change -sykli, joka on myös organisaatiovalmennuksemme toimintatapojen ytimessä.

Kirkas tulevaisuus

Kun asetetaan tavoitteita, on tärkeä muodostaa kunnianhimoinen visio paremmasta. Kunnianhimoisesti kirkkaamman tulevaisuudennäkymän hahmottelu vaatii nykyisistä ongelmista ja haasteista irti päästämistä.

Tässä auttaa Ylen ketterässä kiihdyttämössä kehitetty Kirkas tulevaisuus -menetelmä. Valmentajamme Antti Kirjavainen on ollut mukana tämän menetelmän kehittämisessä ja hiomisessa Ylen ketterässä kiihdyttämössä.

Kirkas tulevaisuus -työpajan fasilitointiohjeita. Ylen Lean Culture Toolkit 2.0CC-BY-4.0

Kulttuurikartoitus

Kun mietitään toiminnan kehittämistä, on tärkeä erotella parantamisen eri näkökulmia: lopputuloksia, toimintaa, rakenteita ja uskomuksia. Sekä sitä, kuinka nämä liittyvät toisiinsa.

Kulttuurikartoitus on mallinnus- ja fasilitointimenetelmä, jolla voidaan käsitellä näitä asioita ja niiden välisiä suhteita. Sillä voidaan tarkastella nykytilaa tai konkretisoida tulevaisuuden visiota.

Kulttuurikartoitus -menetelmän yleiskuva Ylen Lean Culture Toolkit 2.0CC-BY-4.0

Ajan ja tilan raivaus kehittämiselle

Jos tutustumisvaiheessa näyttää siltä, että organisaatiossa on liian kiire pitkäjänteiseen kehittämiseen, ei hätää!

Kiire on moodi, johon on helppo tottua. Meillä on pitkä kokemus tämän moodin purkamisesta. Tarvittaessa autamme tiimejä ja koko organisaatiota priorisoimaan työtä, edistämään työn virtausta ja parantamaan toimintatapoja tehokkaasti valmennuksen alussa, jotta enemmän aikaa jäisi pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Avainhenkilöiden kouluttaminen ja valmentaminen

Liiketoimintaketteryys ja toimintatapojen parantaminen vaativat usein uudenlaista osaamista avainhenkilöiltä, kuten tiiminvetäjiltä tai asiantuntijoilta joiden tekemisellä on laajempi vaikutus muihin.

Tämä uudenlainen osaaminen voi olla fasilitointitaitoja, valmentavaa johtamista, ketteryyden perusteita taikka yhdessäohjautuvuuden mahdollistamista.

Järjestämme tarvittaessa tälläisiä koulutuksia ja valmennuksia osana organisaatiovalmennusta. Olemme havainneet, että useiden organisaatioiden arkeen sopivat parhaiten valmennusohjelmat joiden sisältö räätälöidään yhdessä osallistujien kanssa ja jotka vievät viikkotasolla vain esim. 1-2h osallistujien aikaa.

Varaamme yleensä n. puolet tälläisten valmennusten ajasta siihen, että osallistujat pohtivat valmennuksen oppien viemistä arkeen käytännön tasolla. Näin varmistamme, että valmennusten opit menevät käyttöön.

Organisaatiomuotoilu käytännössä

Useasti toimintaa yli tiimirajojen on helpompi kehittää, kun kaikilla on jonkinlainen kokonaiskäsitys isosta kuvasta.

Usein fasilitoimmekin työpajoja, jossa tiimit kuvaavat ensin kukin omaa vastuualuettaan ja mallintavat sen jälkeen yhdessä tiimien välisiä riippuvuuksia.

Tämä antaa pohjan sille, että tiimit voivat proaktiivisesti kehittää koordinaatiota ja yhteistyötä välillään. Ja että valmentajamme voivat auttaa siinä silloin kun on tarve.


Organisaatiovalmennuskeissejä

Vuosien varrella meillä on ollut useita tälläisiä tapauksia. Tässä pari kuvausta aiemmista valmennuksistamme ja niiden tuloksista (linkit ohjaavat LinkedInin artikkeleihin):

Lisäämme uusia keissikuvauksia kirjastoomme säännöllisesti, stay tuned!

Valmennuspaketit

Mitä tämä kaikki sitten kustantaa? Ja miten tätä palvelua voi meiltä ostaa?

Kuten sanottua, organisaatiovalmennuksemme on hyvin kevyt tapa kehittää toimintaa. Arki vie suurimman osan organisaation kalliista ajasta, joten täysipäiväisen valmentajan palkkaaminen ei välttämättä olisi järkevä investointi.

Kaikki riippuu tietysti siitä, millainen ruokahalu toiminnan kehittämiselle on. Sen takia tarjoamme kolmea eri vaihtoehtoa:

Kevyt organisaatiovalmennus

 • Kärsivälliseen pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Flowan valmentaja käyttää aikaa 1 työpäivän viikossa
 • Suositeltu valmennuksen sykli on 2kk
 • Valmennuksen kustannus on 4725€/kk

Keskiraskas organisaatiovalmennus

 • Pitkäjänteiseen kehittämiseen
 • Flowan valmentaja käyttää aikaa 1,5 työpäivää viikossa
 • Suositeltu valmennuksen sykli riippuu tapauksesta, joko 4 viikkoa tai 2kk
 • Valmennuksen kustannus on 7350€/kk

Tuhti organisaatiovalmennus

 • Isompaan kehitysnälkään
 • Flowan valmentaja käyttää aikaa 3 työpäivää viikossa
 • Suositeltu valmennuksen sykli on 4 viikkoa
 • Valmennuksen kustannus on 12500€/kk

Kevyt startti organisaatiovalmennukseen

 • Tutustuminen ja tavoitteenasetustyöpaja
 • Tutustuminen: sisältää keskustelut max. 10 organisaation avainhenkilön kanssa sekä visuaalisen yhteenvedon löydöistä
 • Tavoitteenasetus: 3h työpaja (lähi- tai etä)
 • Startin kustannus on 1990€

Huom! Hinnat ovat ALV 0-hintoja.


Valmentajamme

Antti Kirjavainen

Antin työ ketterän johtamisen parissa alkoi vuonna 2008. Antti uskoo, että sitoutuminen liiketoiminnan kehittämiseen kulkee käsi kädessä uudistumiskykyisen organisaation luomisen kanssa, jossa ihmiset voivat työskennellä yhdessä ja kukoistaa. Antti on leikkisä ja ystävällinen viisauden etsijä, joka edistää ihmisten ja luonnon kukoistamista sekä terveitä suhteita niiden välillä. Antti on valmentanut monia tiimejä ja organisaatioita, mukaan lukien pankki-, media-, teleoperaattori- ja laitekehitysalueilla, sekä monilla muilla aloilla.

Ota yhteyttä Anttiin:


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!