You can read the privacy statement in English here.

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 22.5.2018, viimeisin muutos 23.05.2018.

Tämä tietosuojaseloste pitää sisällään Flowa Oy:n asiakasrekisteriselosteen ja markkinointirekisteriselosteen sekä näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Markkinointirekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Flowa Oy, Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, puhelinnumero +358 50 546 2 465

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Heimonen

juha.heimonen@flowa.fi

+358 40 5255 995

3. Rekisterin nimi

Flowa Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää Flowa Oy:n palveluiden markkinointiin, mikäli tähän on saatu suostumus. Rekisterin tietoja käytetään sähköisten tuotteiden toimittamiseen, sekä markkinointikyselyihin ja markkinointisähköposteihin.

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Flowa Oy:n palveluiden toimittamiseksi, palveluista tiedottamiseen sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen.

Flowa Oy:n verkkopalvelusta uutiskirjeen tai muunlaisen materiaalin tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Flowa Oy:n uutiskirjeen, tapahtumatiedotteen tai muun asiakkaan tilaaman materiaalin lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaation nimi
 • Organisaation toimipaikka
 • Markkinointitapahtumaan tai -kampanjaan liittyvä tunnistetieto
 • Historiatieto (tilatut uutiskirjeet ja sähköpostikampanjat)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä asiakkaan suostumuksella ilmoittamien tietojen perusteella. Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, kilpailutusten tai sovittujen tapaamisten yhteydessä.

Tietoja lisätään markkinointirekisteriin myös automaattisesti kävijän tilatessa sähköisen tuotteen tai kampanjan Flowa Oy:n verkkosivuilta.

Prospektoinnissa käytetettävä yhteystiedot kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjomien kanavien kautta sellaisessa muodossa, missä tieto on saatavissa ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelua käyttäville (esim. LinkedIn ja organisaation verkkosivut).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolisille

Tiedot tallennetaan järjestelmiin jotka ovat yhteensopivia EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Nämä palvelut voivat sijaita EU / ETA alueen ulkopuolella. Palveluiden tarjoajan edellytetään täyttävän EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat ehdot.

Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Flowa Oy, Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, puhelinnumero +358 50 546 2 465

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Heimonen
juha.heimonen@flowa.fi

+358 40 5255 995

3. Rekisterin nimi

Flowa Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien Flowa Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen sekä toimitusten seuraamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

Flowa Oy:n verkkopalvelusta uutiskirjeen tai muunlaisen materiaalin tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Flowa Oy:n uutiskirjeen tai muun asiakkaan tilaaman materiaalin lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi
 • Asema organisaatiossa
 • Markkinointitapahtumaan tai -kampanjaan liittyvä tunnistetieto
 • Laskutustiedot
 • Historiatiedot (palaverit, tapaamiset, yhteydenotto-tiedot)
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot (toimitukset, sopimukset, jne).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä asiakkaan suostumuksella ilmoittamien tietojen perusteella. Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, kilpailutusten tai sovittujen tapaamisten yhteydessä.

Tietoja voidaan saada suoraan yritysten ja organisaatioiden verkkosivuilta ja yhteystiedoista.

Prospektoinnissa käytetettävä yhteystiedot kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjomien kanavien kautta sellaisessa muodossa, missä tieto on saatavissa ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelua käyttäville (esim. LinkedIn ja organisaation verkkosivut).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolisille

Tietoja voidaan tallentaa järjestelmiin, jotka ovat yhteensopivia EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietoja voidaan siirtää EU tai ETA alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Flowa Oy:n rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin toimenpitein.

Rekisteriin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän henkilökohtaisesti myöntämällä käyttöoikeudella. Käyttöoikeus koskee Flowa Oy:n palveluksessa työskenteleviä henkilöitä jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Asiakas- ja markkinointirekisteriä koskevat muut tiedot

1. Rekisteröidyn oikeudet

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa Flowa Oy:n rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Tarkistus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee tehdä kirjallisena Flowa Oy:n sähköpostiin flowa@flowa.fi.

Rekisteriin kuuluvalla on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeuskieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

2. Evästeet

Flowa.fi sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu verkkosivuilla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle täysin turvallisesti. Evästeet sisältävät tietoja ja sitä käytetään muun muassa helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy evästeiden avulla ilmi.

Evästeillä kerätään myös tietoa verkkosivujemme toimivuudesta ja parannuskohteista.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista.

3. Rekisterin suojauksen periaatteet

Flowa Oy:n rekisterien tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin toimenpitein.

Rekisteriin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän henkilökohtaisesti myöntämällä käyttöoikeudella. Käyttöoikeus koskee Flowa Oy:n palveluksessa työskenteleviä henkilöitä jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.