Tuntuuko siltä, että huolet ydinliiketoiminnan kestävyydestä ja tekijöiden työtyytyväisyydestä ovat ristiriidassa keskenään?

Tuntuuko siltä, että ehkä koko organisaationne kapasiteetti ei ole täydessä hyötykäytössä ydinliiketoimintanne kannalta tärkeimpiin tavoitteisiinne?

Ydinliiketoiminnan toimivuuden parantaminen ja ihmisten osaamisen parempi hyödyntäminen ei vaadi välttämättä isoja ja kalliita muutosohjelmia tai mullistuksia.

Ja tekijöiden työtyytyväisyys ja ydinliiketoiminnan pitkän aikavälin menestys voidaan saada toimimaan käsi kädessä.

Flowan valmennukset auttavat lisäämään organisaatiosi uusiutumiskykyä, ja yhteisvastuun kantamista ydinliiketoiminnasta. Sekä sitä, että työtyytyväisyys johtaa menestykseen ydinliiketoiminnassa. Ja toisin päin.

Valmennustarjontamme

Organisaatiovalmennus - Valokuva: Robson Hatsukami Morgan, Unsplash

Organisaatiovalmennus sopii pk-yritykselle tai isomman firman yksikölle.

Organisaatiovalmennuksen tavoitteita:

 • Toimintatapojen ja organisaatiorakenteen kehittäminen ydinliiketoiminnan ja työtyytyväisyyden parantamiseksi
 • Yhteisen vision ja tavoitteiden kirkastaminen
 • Organisaation uusiutumiskyvyn ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Organisaatiovalmennuksen työkalupakkimme:

 • Kokonaisuuden hahmottaminen liiketoiminta- ja asiakaslähtöisellä mallintamisella
 • Arvovirtojen ja -virtauksen kartoitus
 • Toimintatapojen kehittäminen ja käytännön organisaatiomuotoilu
 • Johtajien ja avainhenkilöiden valmentaminen
 • Palautesyklien ja jatkuvan kehityksen rutiinien perustaminen tai kehittäminen


Tiimivalmennus - valokuva: Nguyễn Hiệp, Unsplash

Tiimi on organisaation pienin oppiva yksikkö. Tämän takia tiimin valmentaminen on useassa tapauksessa toimiva ratkaisu.

Tiimivalmennuksemme mahdollisia tavoitteita:

 • Liiketoimintaketteryys
 • Työtyytyväisyyden kasvattaminen auttamalla tiimiä ottamaan yhdessä vastuuta liiketoiminnasta ja toimintansa kehittämisestä
 • Tiimin tarkoituksen kirkastaminen
 • Jatkuva toiminnan kehittäminen
 • Asiakasymmärryksen kehittäminen
 • Viiteryhmien kanssa toiminnan kehittäminen

Tiimivalmennuksen työkaluja:

 • Mallinnus yhdessä: arvovirrat, asiakasymmärrys, tiimin tarkoitus, tiimilakana jne.
 • Retrospektiivit ja tiimivalmennustyöpajat
 • Palautesyklien ja jatkuvan kehityksen rutiinien perustaminen tai kehittäminen


Johtajien ja avainhenkilöiden valmennus – valokuva:Alexis Brown, Unsplash

Johtajien ja avainhenkilöiden valmennus on monessa tilanteessa sopiva ensiaskel ydinliiketoiminnan toimivuuden ja työtyytyväisyyden parantamiseksi.

Johtaminen on parhaimmillaan toimintaa, joka mahdollistaa tekijöiden yhteistyön yhteisien tavoitteiden eteen. Nykyaikaisessa organisaatiossa johtamista tehdään joka puolella organisaatiota. Tietyissä tilanteissa johtamiseen erikoistuminen on hyvä ratkaisu kun taas toisissa asiantuntijat ottavat vastuuta myös johtamisesta.

Johtamisvalmennuksissamme autamme osallistujia oppimaan seuraavia taitoja ja soveltamaan niitä käytännössä:

 • Yhteisen vision ja tavoitteiden kirkastaminen
 • Vapauden ja vastuun mahdollistaminen
 • Fasilitoiva johtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Käytännön organisaatiomuotoilu asiakas ja liiketoiminta edellä
 • OKR ja haluttuina seurauksina ilmaistut tavoitteet
 • Päätöksenteon fasilitointi


Tuotevalmennus

Flowan tuotevalmennus auttaa sinua ja tuotetiimiäsi:

 • Purkamaan korkean tason liiketoimintatavoitteet haluttuina seurauksina ilmaistuiksi tavoitteiksi
 • Löytämään ja arvioimaan tilaisuuksia (opportunities) päästä kohti tavoitteita asiakas- ja liiketoimintaymmärrystä kasvattamalla
 • Kehittämään product discovery -rutiinejanne
 • Tekemään tuotehallinnasta järjestelmällisempää
 • Mallintamaan tavoitteita, tilaisuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja paremmin
 • Luomaan yhteistä ymmärrystä eri optioista joilla päästä kohti tavoitteita ja ymmärtämään niiden riskejä ja potentiaalia yhdessä designerien, arkkitehtien ja kehittäjien kanssa


Tekninen valmennus

Tekninen valmennuksemme auttaa ohjelmistotuotekehityksen parissa työskenteleviä tiimejä ratkaisemaan (pääasiassa ei-teknisiä) liiketoimintahaasteita tehokkaasti käytettävissä olevien teknologioiden ja työkalujen avulla.

Valmennuksemme auttaa löytämään tapoja tehdä asiat, joiden pitäisi olla yksinkertaisia ja helppoja, todellisuudessa yksinkertaisiksi ja helpoiksi.

Teknisestä valmennuksesta voi olla apua, jos allekirjoitat jotkin seuraavista väitteistä omassa organisaatiossasi:

 • Muutokset ovat kalliita ja vaikeita
 • Julkaisut stressaavat
 • Läpimenoajat ovat pitkiä
 • Ohjelmistojen laadussa olisi parantamisen varaa
 • Viestinnän kanssa on haasteita


Valmentajamme

Antti Kirjavainen

Antin työ ketterän johtamisen parissa alkoi vuonna 2008. Antti uskoo, että sitoutuminen liiketoiminnan kehittämiseen kulkee käsi kädessä uudistumiskykyisen organisaation luomisen kanssa, jossa ihmiset voivat työskennellä yhdessä ja kukoistaa. Antti on leikkisä ja ystävällinen viisauden etsijä, joka edistää ihmisten ja luonnon kukoistamista sekä terveitä suhteita niiden välillä. Antti on valmentanut monia tiimejä ja organisaatioita, mukaan lukien pankki-, media-, teleoperaattori- ja laitekehitysalueilla, sekä monilla muilla aloilla.

Ota yhteyttä Anttiin:

Ari-Pekka Lappi

Ari-Pekka on hybridi insinööri-filosofi, joka on loputtoman utelias oppimaan. Hän on toiminut ketteränä valmentajana ja scrummasterina, ohjelmointiarkkitehtina ja teknologisena mentorina, sekä käyttökokemusspesialistina ja tuotevisioijana ja on innokas työskentelemään kaikilla näillä aloilla - erityisesti niiden välimaastossa. Ari-Pekka on ohjelmointikielinörtti, joka erityisesti pitää funktionaalisista ohjelmointikielistä kuten Clojure, F# ja Rust.

Ota yhteyttä Ari-Pekkaan:


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!