product management

9 posts
product management

Näin löydät sopivankokoisen tavoitteen

Useat tiimit ja organisaatiot kamppailevat sen kanssa, kuinka määritellä sopivankokoisia tavoitteita. Tässä artikkelissa esittelen tavoitepuu-työkalun tarpeeksi pienien tavoitteiden löytämiseen.

product management

Kuinka koostaa asiakashaastattelujen löydöt

Käytännöllinen johdanto opportunity mappingista, osa 2: miten luodaan opportunity map ja miten sellaista voi hyödyntää käytännössä.

product management

Video: Opportunity Mapping -intro

Tässä videossa esittelen opportunity mapping -mallinnustavan. Opportunity mapping on mallinnustapa tuotekehityksen product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin.

product management

Kuinka pitää asiakasnäkökulma mukana tuotekehityksen arjessa?

Opportunity mapping sopii product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin. Sitä voidaan käyttää fokusoimaan ja priorisoimaan asiakashaastattelujen agendaa, jäsentelemään haastattelujen löydöksiä sekä priorisoimaan product discovery- ja tuotekehitystyötä.

product management

Jäsennystä uuden tuotteen kehityksen ensiaskeliin

Käsitys uuden tuotteen kehityksen ensiaskeleista on usein sekalainen sotku startup-jargonia ja erilaisia viitekehyksiä. Tässä kirjoituksessa tarjoan selkeän raamin näihin ensiaskeliin.

product management

3 hyötyä tavoitteiden ilmaisemisesta haluttuina seurauksina

Tässä artikkelissa kerron kolmesta hyödystä, jotka seuraavat siitä, että tuotekehitysorganisaatio siirtyy määrittelemään tavoitteensa haluttuina seurauksina.

product management

B2B -tuote simppelillä suunnitelmalla product/market fittiin

Product/Market Fit on startuppien Eldorado: se kun on saavutettu, on helppo myydä, hakea rahoitusta, skaalata. Tässä kirjoituksessa jaan hyvin yksinkertaisen tavan, jolla alkuvaiheen B2B-startup voi jäsentää matkansa kohti product/market fittiä.

product management

Kuinka kirkastaa tuotevisio

Tuotevisio tukee tuotetiimien proaktiivisuutta. Lue, kuinka kirkastaa tuotevisio ja miten hyödyntää kirkasta tuotevisiota arjessa?

product management

Kirkas tuotevisio saa tuotetiimin loistamaan

Digitaalisessa tuotekehityksessä jatkuva oppiminen on menestymisen edellytys. Tähän vaadittavaa itseohjautuvuutta voi tukea kirkkaalla tuotevisiolla.