Tässä videossa esittelen opportunity mapping -mallinnustavan.

Opportunity mapping on mallinnustapa tuotekehityksen product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin. Opportunity mappingin on kehittänyt Teresa Torres. Siihen voi tutustua hänen kirjassaan Continuous Discovery Practices.

Käytän tässäkin videossa user story mapping -videosta tuttua aamurutiiniharjoitusta.

Opportunity mapping?

Opportunity mapping on product discovery-työkalu. Product discovery on tuotekehityksen tehtävä, jossa pyritään kasvattamaan liiketoiminta- ja asiakasymmärrystä parempien tuotekehityspäätösten tekemiseksi.

Opportunity mappingissa muodostetaan visualisaatioita siitä, mitä haasteita ja tarpeita asiakkailla on tiettyyn tuotteeseen liittyvän asian parissa ja miten ne liittyvät toisiinsa.

Opportunity mapit auttavat product discovery -työn organisoinnissa ja priorisoinnissa sekä tuotekehitystyön päätöksenteossa.

Opportunity mappingissa kartoitetaan nimensä mukaisesti opportunityja - mahdollisuuksia parantaa asiakkaan elämää. Ne ovat: asiakkaan tarpeita, kipupisteitä tai toiveita tietyn asian suorittamisessa.

Opportunity mapit koostuvat yhdestä outcomesta - haluttuna seurauksena kuvatusta tavoitteesta ja siihen liittyvistä opportunityistä - mahdollisuuksista. Opportunityt järjestetään puuksi.

Opportunity mappeja luodaan asiakasymmärrystutkimuksen - useimmiten haastattelujen perusteella.

Kiinnostaako kuulla lisää tästä aiheesta?

Tämä kirjoitus jatkaa sarjaa tuoteorganisaation johtamisesta: kuinka luodaan yhteistä ymmärrystä ja isoa kuvaa niin, että itseohjautuvat tuotetiimit voivat edistää tehokkaasti yhteistä visiota.

Lähestyn aihetta niin, että kirjoituksesta hyötyisivät sekä isompien organisaatioiden tuote- ja liiketoimintaihmiset kuin startupeissakin toimivat. Lisäksi mielestäni tämä aihe on tärkeä myös product ownereille sekä agilevalmentajille.

Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:

Pysy ajan tasalla
Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:Lue lisää aiheesta:

Kuinka pitää asiakasnäkökulma mukana tuotekehityksen arjessa?
Opportunity mapping sopii product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin. Sitä voidaan käyttää fokusoimaan ja priorisoimaan asiakashaastattelujen agendaa, jäsentelemään haastattelujen löydöksiä sekä priorisoimaan product discovery- ja tuotekehitystyötä.
Tuotevalmennus
Flowan tuotevalmennus auttaa sinua kehittämään tuotekehitystekemistä kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti – yhdessä, käytännössä ja pienin kokeiluin.