opportunity mapping

3 posts
product management

Kuinka koostaa asiakashaastattelujen löydöt

Käytännöllinen johdanto opportunity mappingista, osa 2: miten luodaan opportunity map ja miten sellaista voi hyödyntää käytännössä.

product management

Video: Opportunity Mapping -intro

Tässä videossa esittelen opportunity mapping -mallinnustavan. Opportunity mapping on mallinnustapa tuotekehityksen product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin.

product management

Kuinka pitää asiakasnäkökulma mukana tuotekehityksen arjessa?

Opportunity mapping sopii product discovery -työn organisointiin ja priorisointiin. Sitä voidaan käyttää fokusoimaan ja priorisoimaan asiakashaastattelujen agendaa, jäsentelemään haastattelujen löydöksiä sekä priorisoimaan product discovery- ja tuotekehitystyötä.