purpose

3 posts
sustainability

Towards social and planetary impact

I want our company Flowa to become a true social and planetary enterprise. One that contributes to the well-being of our society and the sustainability of our planet in addition to being a financially healthy business.

leadership

Facilitating Alignment with OKRs

I recently facilitated a session on OKRs in the Agile Finland Coaching Circle. In this post I share the presentation videos from the session as well as my slides.

Kirkasta tarkoitus: miksi ja miten

Organisaatio, yksikkö, tiimi, mikä tahansa rakenne, joka kokoaa ihmisiä yhteen, tarvitsee tarkoituksen. Tarkoitus antaa rakenteeseen kuuluville ihmisille mahdollisuuden tuntea työnsä merkitykselliseksi. Se myös auttaa kaikessa päätöksenteossa kaikilla tasoilla.