goals

5 posts
product management

Näin löydät sopivankokoisen tavoitteen

Useat tiimit ja organisaatiot kamppailevat sen kanssa, kuinka määritellä sopivankokoisia tavoitteita. Tässä artikkelissa esittelen tavoitepuu-työkalun tarpeeksi pienien tavoitteiden löytämiseen.

product management

3 hyötyä tavoitteiden ilmaisemisesta haluttuina seurauksina

Tässä artikkelissa kerron kolmesta hyödystä, jotka seuraavat siitä, että tuotekehitysorganisaatio siirtyy määrittelemään tavoitteensa haluttuina seurauksina.

Kirkasta tarkoitus: miksi ja miten

Organisaatio, yksikkö, tiimi, mikä tahansa rakenne, joka kokoaa ihmisiä yhteen, tarvitsee tarkoituksen. Tarkoitus antaa rakenteeseen kuuluville ihmisille mahdollisuuden tuntea työnsä merkitykselliseksi. Se myös auttaa kaikessa päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

fi

Yhteinen suunta ja autonomia

Asiantuntijoiden johtamisessa nousee usein kysymys yhteiseen suuntaan menemisestä. Kuinka yhdistää selkeä yhteinen suunta ja autonomia käytännössä?

remote teams

Remote patterns and practices: Weekly goals

Weekly goals practice is about choosing tactics that support strategy and collaboration and guides day-to-day work. Weekly goal ideal for seasoned self-organized teams and small organizations.