team leadership

4 posts

Kirkasta tarkoitus: miksi ja miten

Organisaatio, yksikkö, tiimi, mikä tahansa rakenne, joka kokoaa ihmisiä yhteen, tarvitsee tarkoituksen. Tarkoitus antaa rakenteeseen kuuluville ihmisille mahdollisuuden tuntea työnsä merkitykselliseksi. Se myös auttaa kaikessa päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

fi

Yhteinen suunta ja autonomia

Asiantuntijoiden johtamisessa nousee usein kysymys yhteiseen suuntaan menemisestä. Kuinka yhdistää selkeä yhteinen suunta ja autonomia käytännössä?

remote teams

Productive Remote Teams Interactive Webinar

Has your team just switched to remote-first mode of working? Does it feel difficult? We are organising a free interactive webinar about how to be productive while working in remote teams.

team leadership

Team Leadership: Planning and Coordinating Team's Work

Duties of a team lead(er), bullet point 1: Plan and coordinate team's work. How planning and coordinating teams' work has been disrupted by the overall disruption of creative knowledge work? And how to handle this duty now and in the future?