Ensin pitää löytää sopiva vertikaali, sen jälkeen validoida product/market fit ja sit lähtee hockey stick nousemaan!

Startup-maailma on täynnä hypeä – niin houkuttelevaa hypeä, että  se on tarttunut myös korporaatioihin. Tämän hypen yksi seuraus on, että käsitys uuden tuotteen kehityksen ensiaskeleista on sekalainen sotku startup-jargonia ja erilaisia viitekehyksiä.

Tässä kirjoituksessa tarjoan selkeän raamin näihin ensiaskeliin.

Let's have a fit

Lean startup -metodi popularisoi problem/solution fit– ja product/market fit –käsitteet. Ne luovat hyvän pohjan uuden tuotteen kehityksen vaiheiden kuvaamiseen:

Uuden tuotteen kehityksen kolme ensimmäistä vaihetta (Lean Startup).

1. Problem/solution fit eli ongelma/ratkaisusopivuus

Ensimmäinen vaihe on problem/solution fit:n eli ongelma/ratkaisuyhteensopivuuden löytäminen. Siinä pyritään löytämään ratkaisemisen arvoinen ongelma ja alustava konsepti ratkaisusta.

2. Product/market fit eli tuotteen markkinasopivuus

Seuraava vaihe on product/market fit:n eli tuotteen markkinasopivuuden löytäminen. Tässä vaiheessa pyritään löytämään aito markkina (eli potentiaalinen asiakaskunta) ja kehittämään sillä menestyvä tuote. Tässä vaiheessa tuotteella tarkoitetaan ratkaisun lisäksi liiketoimintamallia.

3. Skaalaus

Kun product/market fit on saavutettu, päästään tuotekehityksen seuraavaan vaiheeseen, skaalaamiseen. Tässä vaiheessa tuotteen kehityksen ensiaskeleet on jo otettu. Fokus siirtyy tutkivasta tuotekehityksestä optimoivaan.

Haluaisitko jutella lisää tästä aiheesta tai jostain muusta tuotekehitykseen liittyvästä asiasta? Sovi tuotekahvit Antin kanssa!

Taika tapahtuu yksityiskohdissa

Tämä kolmen vaiheen malli uuden tuotteen alkuaskelista voi luoda illuusion siitä, että uuden tuotteen kehityksen alkuvaihe on selkeä ja helposti hallittava kokonaisuus.

Tässäkin taika tapahtuu yksityiskohdissa ja nyansseissa: mihin kussakin yllämainituista vaiheista kannattaa keskittyä ja miten niissä edistyy kohti seuraavaa.

Näihin nyansseihin keskitymme tämän sarjan seuraavissa postauksissa.

Kiinnostaako kuulla lisää tästä aiheesta?

Tämä kirjoitus jatkaa sarjaa tuoteorganisaation johtamisesta: kuinka luodaan yhteistä ymmärrystä ja isoa kuvaa niin, että itseohjautuvat tuotetiimit voivat edistää tehokkaasti yhteistä visiota.

Lähestyn aihetta niin, että kirjoituksesta hyötyisivät sekä isompien organisaatioiden tuote- ja liiketoimintaihmiset kuin startupeissakin toimivat. Lisäksi mielestäni tämä aihe on tärkeä myös product ownereille sekä agilevalmentajille.

Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:

Pysy ajan tasalla
Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle: