Digitaalinen tuotekehitys on parhaimmillaan kaksisuuntainen keskustelu tuoteorganisaation ja markkinoiden (ml. asiakkaat) välillä.

Tässä kaksisuuntaisessa keskustelussa tuoteorganisaatio kuuntelee markkinoita ja vastaa kuulemaansa. Tuotekehitysasiantuntijat puhuvat tästä keskustelusta termeillä discover and deliver (Marty Cagan sekä Ellen Gottesdiener ja Mary Gorman) tai sense and respond (Jeff Gothelf ja Josh Seiden).

Tälläinen tapa tehdä tuotekehitystä on paras strategia menestyä kompleksisessa markkinaympäristössä, jossa kautta linjan kaikki tuoteorganisaatiot toimivat nykyään. Tämä on sitä mitä lean startup, design thinking, moderni tuotejohtaminen, liiketoimintaketteryys yms. ovat käytännössä.

Tälläinen jatkuvasti oppiva tuotekehityksen tapa vaatii tuoteorganisaatiolta itseohjautuvuutta ja yhteistä ymmärrystä päämäärästä.

Yhteinen ymmärrys ja autonomia - nelikenttä. 1 osassa molemmat ovat heikkoja ja toiminta on päämäärätöntä ja innotonta haahuilua. Toisessa yhteinen ymmärrys on heikko ja autonomia vahva. Haahuilu jatkuu, mutta tekijät motivoituneita kukin omaan juttuunsa. Kolmannessa Yhteinen ymmärrys vahva, autonomia heikko. Johto käskee, tekijät toteuttaa. Selkeä suunta on, mutta motivaatio puuttuu. Neljännessä molemmat vahvoja. Kuljetaan yhteiseen suuntaan ja tekijät motivoituneita. Lähde: Henrik Kniberg, toteutus Ylen ketterä kiihdyttämö
Autonomia ja yhteinen ymmärrys voidaan yhdistää.

Tuoteorganisaatiossa yhteinen ymmärrys päämäärästä ja organisaation olemassaolon tarkoituksesta saadaan kirkastamalla tuotevisio.

Tuotevisio jää paitsioon arjessa

Monelta pitkäikäisemmältä tuoteorganisaatiolta kuitenkin puuttuu tuotevisio. Tai sitten se on unohdettu tai jäänyt päivittämättä. Näissä tapauksissa on yleistä, että aletaan havaitsemaan haasteita tekijöiden innostuneisuuden ja sitoutuneisuuden suhteen. Tai sitten huomataan, että eri puolella organisaatiota tehdään keskenään ristiriitaisia päätöksiä ohjaavan tähden puuttuessa.

Tässä kirjoituksessa kerron:

  • miksi tuotevisio on tärkeä ja
  • millainen on hyvä tuotevisio.

Miksi tuotevisio on tärkeä

Tuotevisio kertoo tuoteorganisaatiolle, millaista tulevaisuutta se pyrkii tekemän todeksi. Tuotevision tehtävä on tuoda tekijät, viiteryhmät, investoijat ja partnerit yhteen (ja usein myös tulevat asiakkaat) tekemään visiosta todellisuutta.

Kirkas tuotevisio sitouttaa, motivoi ja inspiroi. Se mahdollistaa tuotetiimien itseohjautuvuuden kohti yhteistä päämäärää.

Millainen on hyvä tuotevisio

Tuotevision tekemiseen on tarjolla monenlaisia ohjeita. Tässä omani, jotka olen koonnut sillä ajatuksella, että näillä mahdollistetaan tiimien itseohjautuvuus ja yhteinen ymmärrys päämäärästä.

  1. Lommo universumiin
  2. Kirkas tulevaisuus
  3. Ennakoi trendejä
  4. Iso pensseli
  5. Vision viestintä on mallinnusta yhdessä

Mitä nämä ohjeet tarkoittavat käytännössä, siitä seuraavaksi.

1. Lommo universumiin

kaksi kuvaa vierekkäin: vasemmalla kuva lasiseinäisestä toimiston käytävästä. Oikeassa kuvassa kaksi kättä ojentaa tomaattikulhoa toiselle ihmiselle.
Tuoteorganisaation päämäärän ydin ei ole siinä, miltä organisaatio näyttää sisältä päin. Sen sijaan sen ydin on siinä, mitä organisaatio tarjoaa ulkopuoliselle maailmalle. Ja kenelle. Vasen kuva nrd, Unsplash. Oikea kuva Elaine Casap, Unsplash.

Tuotevision tulisi kertoa tuoteorganisaation olemassaolon tarkoitus: millaisen muutoksen se haluaa tehdä maailmaan ja kenelle. Jotkut sanovat tämän "aloita kysymällä miksi" Simon Sinekin kirjan nimen mukaan.

Ja toinen puoli tätä periaatetta on se, että tuotevisio kertoo sen, millainen vaikutus tuoteorganisaation tuotteella (tai tuotteilla) on, muttei keskity ratkaisujen kuvaamiseen.

2. Kirkas tulevaisuus

Jotta tuotevisio inspiroisi, sen tulee kuvata jollain tavalla kunnianhimoisesti kirkkaampaa tulevaisuutta, kuin mitä nykytodellisuus on.

3. Ennakoi trendejä

Jotta tuotevisio olisi uskottava, sen täytyy ottaa huomioon ja ennakoida nousevia trendejä. Miten tuotevisio hyödyntää ja joskus jopa kiihdyttää tai ohjaa nousevia trendejä, tulisi olla oleellinen osa tuotevision kuvausta. Samoin tuotevision kirkastamisessa kannattaa tarkistaa, ettei se oleta paikalleen pysähtynyttä toimintaympäristöä.

4. Iso pensseli

Tuotevision tulee keskittyä suuriin linjoihin, ei yksityiskohtiin. Hyvä tuotevisio kestää aikaa ja toimintaympäristön muutoksia.

Hyvä tuotevisio ei myöskään sido liikaa tiettyihin aikaan tai toimintaympäristön piirteisiin liittyviin ratkaisuihin, vaan antaa tuoteorganisaation ihmisille vapauden löytää parhaimmat ratkaisut visiota kohti etenemiseen tilanteessa kuin tilanteessa.

5. Vision viestintä on mallinnusta yhdessä

Kassakaappiin säilötty tuotevisio ei innosta, sitouta tai motivoi. Myös tälläisten abstraktien ideoiden viestimisen haasteet kannattaa ottaa todesta.

Tuotevisiota kannattaa levittää ja viestiä, mutta tässä työssä on otettava huomioon, että tuotevision ymmärtäminen vaatii yleensä sen purkamista ja uudelleenmallinnusta niiden ihmisten kanssa, joille sitä halutaan viestiä.

Kiinnostaako kuulla lisää tästä aiheesta?

Tämä kirjoitus aloittaa kirjoitusten sarjan tuoteorganisaation johtamisesta: kuinka luodaan yhteistä ymmärrystä ja isoa kuvaa niin, että itseohjautuvat tuotetiimit voivat edistää tehokkaasti yhteistä visiota.

Seuraavassa kirjoituksessa kerron, kuinka fasilitoida tuotevision kirkastaminen käytännössä.

Lähestyn aihetta niin, että kirjoituksesta hyötyisivät sekä isompien organisaatioiden tuote- ja liiketoimintaihmiset kuin startupeissakin toimivat. Lisäksi mielestäni tämä aihe on tärkeä myös product ownereille sekä agilevalmentajille.

Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:

Pysy ajan tasalla
Jos aihe kiinnostaa, tilaa itsellesi päivitykset mailiboksiisi uusista postauksista tähän sarjaan laittamalla osoitteesi alle:


Otsikkokuva: Bud Helisson, Unsplash.